Wednesday, April 27, 2011

Pemudah Challenge Pusingan Kedua

Pemudah Challenge Pusingan Kedua yang dilancarkan oleh Pasukan Petugas Khas Pemudahcara Perniagaan (PEMUDAH) telah kembali lagi yang menawarkan hadiah berjumlah RM 1000 bagi setiap cadangan yang diterima baik oleh kerajaan.  Sehubungan dengan itu semua adalah dipelawa untuk mengemukakan cadangan serta idea yang inovatif dan
kreatif  ke arah penambahbaikan dalam apa jua bentuk urusan yang berkaitan
dengan urusan dan perkhidmatan yang dilaksanakan dalam perkhidmatan awam.
Maklumat lanjut mengenai perkara ini boleh melayari laman sesawang http://www.pemudah.gov.my/pemudah-challenge.

No comments: