Wednesday, January 4, 2012

SESI PENGAJIAN 2011-2012 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

Atas arahan Kementerian Pengajian Tinggi kepada semua Institusi Pengajian Tinggi Awam di Malaysia melalui surat bertarikh 15 Oktober 2010 [JPT.S(BPKP)200/400/016/03 Jld.3(27)], Universiti Teknologi MARA akan memulakan Sesi Pengajian 2011-2012 seperti berikut:


Perincian tarikh-tarikh berkaitan akan diumumkan sebaik sahaja Kalendar Akademik UiTM 2011-2012 diluluskan oleh Senat UiTM.

No comments: