Sunday, May 1, 2011

al-masyaqqah tajlibu al-taisir dan sumber asal kaedah itu


Kesukaran boleh membawa kepada keringanan. Kaedah ini bermaksud bahawa Islam menganjurkan "kekecualian" kepada manusia apabila mereka berhadapan dengan sesuatu situasi yang terdesak. Di antara kekecualian yang dianjurkan ialah; ia memberi kelonggaran atau membenarkan pemilihan alternatif lain apabila berdepan dengan kepayahan, kesukaran atau kesusahan. Kesusahan yang luar biasa, bukannya kesukaran seharian.

Sumber asal kaedah ini ialah:
i. surah al-Baqarah ayat 286 - tidak Allah jadikan kesusahan ke atas kamu dalam urusan agama.
ii. surah al-Baqarah ayat 185: Allah menghendakkan kesenangan ke atasmu dan dia tidak mengkendaki kesukaran ke atas kamu.
Antara punca keringan:
i. musafir
ii. sakit
iii.  terpaksa
iv. lupa
v. kebodohan
vi. kurang mampu
vii. kesukaran umum.

**Sesi pembelajaran CTU 263**

No comments: