Friday, May 6, 2011

KIK (Kumpulan Inovatif dan Kreatif)

Apa itu KIK?
 • Kumpulan Inovatif dan Kreatif
 • Garis Panduan Nov 2009
 • 4 hingga 10 orang, satu kumpulan
 • Pelbagai peringkat
 • Mengenalpasti masalah/penambahbaikan di tempat kerja
 • Membuat cadangan penyelesaian/penambahbaikan
 • Memohon kepada Pengurusan untuk diuji cuba
 • Melaksanakan secara tetap apabila mendapat persetujuan (Penyeragaman oleh Pengurusan)
Pentingnya terlibat dalam membangunkan projek
 • Untuk menggalakkan kerja berpasukan
 • Untuk membudayakan kerja sepakat/muafakat
 • Pemangkin kepada Projek Kualiti seperti Inovasi, Piadam Pelanggan, MS ISO, TQM, Bench Mark, KPI & Modal Insan
 • Meningkatkan imej & perubahan kepada organisasi
 • Menjadi rakyat pencipta bukan pengguna
 • Memajukan negara dalam budaya kerja cemerlang
 • Memenuhi kriteria Negara Maju 2020
Apa perlunya menyertai konvensyen KIK?
 • Mempersembahkan hasik projek kepada pengurusan dan orang lain
 • Satu pengiktirafan oleh organisasi kepada kakitangan terlibat dan kumpulan
 • Penanda arasan projek untuk ditiru oleh jabatan/organisasi lain
 • Penghargaan seperti hadiah & sijil
 • Membantu proses R&D
 • Meningkatkan 'value added' kepada kaki tangan terlibat & organisasi
Bagaimana menjayakan projek ini
 • Belajar/berkursus/berbengkel
 • Cara-cara memilih fasilitator, ketua kumpulan dan ahli
 • Membangunkan projek
 • Membuat buku laporan
 • Membuat slaid
 • Membuat skrip
 • Penyelarasan skrip & slaid
 • Latihan pengucapan
 • Latihan menyertai persembahan konvensyen
 • Soal jawab
**Hasil kursus KIK 4-6 Mei 2011**
**Terima Kasih kepada sifu Tuan Hj Baharin bin Yahaya**

No comments: