Saturday, August 27, 2011

Share : mamalia

Note : Pick from other site

Sepasang suami istri bertengkar hebat, cuma gara-gara anaknya diberi nama Lia oleh sang suami dahulu
waktu lahir. 
Mama: “Sudah aku bilang dari dulu, jangan diberi nama Lia
anak kita.” 
Papa: “Kenapa…?” 
Mama: “Aku yang korban perasaan, para tetangga kita di sini semua selalu memanggilku… itu… mama lia…
mamalia… mamalia…

No comments: