Sunday, May 8, 2011

Garis Panduan Projek KIK

Kredit to Tuan Haji Baharin bin Yahaya PPT Kastam Diraja Malaysia Negeri Selangor  atas tunjuk ajar yang beliau berikan.

Tips untuk membuat rangka projek KIK.

Projek KIK

1. Pilih Tajuk Projek
 • Core Business
 • Mampu Dilaksanakan
 • Beri Faedah
 • Persetujuan Bos
 • Cadangan Penyelesaian Terbaik/Inovasi/Kreatif
2. Wajib Ada
 • Data sejarah
 • Fakta-fakta lepas
3. Selari Hala Tuju Jabatan/Kerajaan
 • Visi & misi
 • Dasar Q Jabatan
 • Dasar Jangka Panjang
4. Pilih Tajuk : Guna Tools (Maximum 3 minimum 1)
 • Force Ranking
 • SMART
 • SWOT
 • Analisa Matrik
 • Analisa Faedah
 • Pareto
 • Pro & Kontra
 • Dan lain-lain tools
5. Penjelasan Tajuk (mestilah berkaitan dengan projek agar selari. Jangan terlalu ikut kamus dewan bahasa)
 • Definisi Perkataan Tajuk
 • Kaedah 5W 1H
 • Latar Belakang Projek
 • Methology
 • Kronology
6. Analisa Punca-punca Masalah (buat masa ni Rajah Ishikawa is the best)
 • Rajah Afinity
 • Rajah Hubung Kait
 • Rajah Ishikawa
 • Peta Minda
 • Verifikasi
7. Semakan Data Semasa
 • Soal Selidik
 • Buku Rekod
 • Kes-kes Aduan
 • Lembaran Semak
 • Jadual Kumulatif
8. Bentuk Data-data Sebelum
 • Rajah Turus
 • Rajah Silinder
 • Graf
 • Rajah Pareto
 • Run Chart
 • Histogram
 • Rajah Kein
9. Objektif Projek
 • Perkataan
 • Bentuk Bilangan Yang Boleh Diukur
10. Sasaran Projek : Boleh Guna Salah Satu Tools **Kesimpulannya hanya guna peratusan sahaja**

 • Pro & Kontra
 • Data Sejarah
 • Bench Mark
 • Piagam Pelanggan
 • Arahan Pihak Atasan
 • Prinsip Pareto 80/20
 • KPI
11. Tema Projek
 • Hala Tuju Projek Yang Dilaksanakan
12. Cadangan Penyelesaian/Pembetulan/Penambahbaikan
 • Pro & Kontra
 • SWOT
 • SMART
 • Three Diagram
 • Blue Ocean Strategy
13. Pelan Tindakan Uji Cuba
 • Langkah-langkah Yang Akan Dilaksanakan
 • Rajah - setiap perkara yang akan dilaksanakan
 • Pelan Pembangunan Sesuatu Sistem
14. Pelan Tindakan Uji CUba/Uji Rintis/Try Runs/pilot Project/Uji Lari
 • 5W 1H
 • Langkah yang Ditentukan
 • Lokasi/Tempat/Gambar
15. Semakan Data-data Selepas
 • Lembaran Semakan
 • Soal Selidik
 • Jadual Kumulatif Selepas
16. Pembentukan Rajah-rajah Selepas
 • Carta Turus
 • Carta Silinder
 • Carta Kon
 • Pareto
 • Graf
 • Carta Aliran Kerja
 • Rajah Radar
 • Indicator
 • Dan lain-lain
17. Formula Pencapaian Rajah

      JKSD - JKSL  x  100
             JKSD

18. Pencapaian Objektif Projek
 • Kes sebelum x peratus pencapaian - kes sebelum =
19. Perbandingan Sebelum dan Selepas
 • Apa-apa rajah yang digunakan
20. Pencapaian Hasil Projek
 • Penggunaan Kos
 • Penggunaan Masa
 • Hasil Kerja
 • Penggunaan Sumber Manusia
21. Faedah-faedah Lain
 • Kepuasan Hati Pelanggan
 • Kepuasan Hati Pekerja
 • Imej Jabatan
22. Sumbangan Projek
 • Sumbangan yang besar dalam jabatan
 • Sumbangan yang besar kepada negara
22. Analisa Kos Faedah
 • Penurunan Kos
 • Nisbah yang diperolehi
23. Auditan Faedah-faedah Projek
 • Permohonan
 • Proses Audit
 • Perakuan
24. Bench Marking
 • Lawatan
 • Gambar
 • Laporan
25. Tindakan Penyeragaman
 • Peringkat bahagian / negeri
 • Peringkat negara / malaysia
26. Tindakan Susulan
 • Proses pemantauan berterusan
 • Pindaan FM/MPK/PP/MS ISO/KPI
 • SSR
27. Penilaian Ahli Kumpulan
 • Indicator Sebelum/Selepas
 • Carta radar
 • Graf
28. Kelemahan
 • Diatasi
29. Pembelajaran kumpulan/ahli

30. Kesimpulan
 • Pelaksanaan Projek
 • kesannya
31. Penghargaan

Ok, kesemua 1-31 adalah point-point penting dalam melaksanakan sesuatu projek KIK.
Harap dapat jadi panduan yang berguna kepada semua peserta KIK.
War-warkan ilmu yang diperolehi agar berpanjangan pahalanya.

3 comments:

lina said...

salam thanks for the KIK info..memang tuan haji baharin tu orang yang sangat berpengalaman. best of luck for the project!

BeLLe said...

owh kenal ye.org kastam jgk ke?

kman said...

Three diagram bukan utk memilih cadangan tetapi digunakan di Action plan ketika peringkat How. Three diagram ada pecahan level

Tiada sekatan maksima dan minima tools dalam pemilihan masalah. Bergantung kepada bagimana masalah itu disenaraikan dan dipilih.